Element graficzny

Raporty

Opracowujemy raporty własne oraz wspólnie z naszymi członkami i na rzecz branż reprezentowanych przez naszych członków.  Nasze opracowania zawierają analizy i rekomendacje dotyczące polityki gospodarczej, w tym propozycje zmian legislacyjnych i regulacyjnych mających na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Angażujemy się także w tematy ważne społecznie: takie jak edukacja, zdrowie, czy równość szans na rynku pracy. W raportach poruszamy kwestie związane z polityką społeczną i rynkiem pracy – dążymy przez to do promowania rozwiązań sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. 

Zapraszamy do współpracy!

02/05/2024

Podatki
Estoński CIT. Krótki poradnik stosowania nowych rozwiązań podatkowych

Estoński CIT. Krótki poradnik stosowania nowych rozwiązań podatkowych

Jak zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej i zaoszczędzić na podatkach? Prezentujemy „Estoński CIT. Krótki poradnik stosowania nowych rozwiązań podatkowych”, który może pomóc wielu polskim firmom w optymalizacji podatkowej. Ostatnie lata kojarzą się przede wszystkim z budzącym kontrowersje „Polskim Ładem”. Niewiele osób wie jednak, że już w 2021 r. wprowadzono korzystne, choć niepozbawione wad rozwiązanie – Estoński CIT.

25/04/2024

Zdrowie
Wyzwania w obszarze finansowania opieki zdrowotnej w kontekście zagrożeń demograficzno-epidemiologicznych

Wyzwania w obszarze finansowania opieki zdrowotnej w kontekście zagrożeń demograficzno-epidemiologicznych

Aktualne opracowania naukowe wskazują, że strategia promocji zdrowia w miejscu pracy powinna stanowić integralny element strategii przedsiębiorstwa, zarówno w przypadku podmiotów publicznych, jak i prywatnych, choć obecnie działania w tym zakresie pozostają nieobligatoryjne i dobrowolne ze strony pracodawcy.

18/04/2024

Legislacja
Droga donikąd. Koszty nadmiernych regulacji rynku przewozów taxi.

Droga donikąd. Koszty nadmiernych regulacji rynku przewozów taxi.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym nałoży na kierowców taksówek obowiązek posiadania prawa jazdy wydanego w Polsce. Związane z tym wymogi z dnia na dzień uniemożliwią pracę tysiącom kierowców obcokrajowców, co doprowadzi do wzrostu cen i ograniczenia dostępności usług. Tak wynika z raportu Instytutu Finansów Publicznych i Pracodawców RP „Droga donikąd – koszty nadmiernych regulacji rynku przewozów taxi”.

01/11/2023

Rynek mieszkaniowy
Rynek mieszkaniowy w Polsce. Przekonania kontra rzeczywistość

Rynek mieszkaniowy w Polsce. Przekonania kontra rzeczywistość

Raport „Punkt widzenia Pracodawców RP – Sytuacja kobiet na rynku pracy” otwiera cykl publikacji przygotowywanych przez zespół doradców prezesa Pracodawców RP pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Hausnera. Raport przedstawia kluczowe aspekty sytuacji kobiet i luki płci na rynku pracy.

01/11/2023

Rynek pracy
Sytuacja kobiet na rynku pracy

Sytuacja kobiet na rynku pracy

Raport „Punkt widzenia Pracodawców RP – Sytuacja kobiet na rynku pracy” otwiera cykl publikacji przygotowywanych przez zespół doradców prezesa Pracodawców RP pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Hausnera. Raport przedstawia kluczowe aspekty sytuacji kobiet i luki płci na rynku pracy.

19/09/2023

Legislacja
7 zasad stanowienia prawa w Polsce

7 zasad stanowienia prawa w Polsce

Prezentujemy szóstą edycję raportu Pracodawców RP na temat jakości procesu stanowienia prawa w Polsce. Podsumowaliśmy w nim oraz dokonaliśmy oceny jakości tworzenia prawa w naszym kraju w okresie od czerwca 2022 roku do maja 2023 roku

01/09/2023

Zdrowie
Po pierwsze ZDROWIE

Po pierwsze ZDROWIE

Raport „Po pierwsze ZDROWIE” przedstawia obszary w systemie ochrony zdrowia, które wymagają natychmiastowej interwencji. Lista powstała w uzgodnieniu ze środowiskiem profesjonalistów medycznych i ekspertów z zakresu organizacji ochrony zdrowia

01/08/2023

Cyberbezpieczeństwo
Cyberbezpieczeństwo – wyzwania dla biznesu

Cyberbezpieczeństwo – wyzwania dla biznesu

Raport skupia się na analizie aktualnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym, które dotykają przedsiębiorstwa w Polsce. Zawiera diagnozę obecnej sytuacji w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz identyfikuje najważniejsze wyzwania i zagrożenia, z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa w kontekście rosnącej cyberprzestępczości i szybkiego rozwoju technologii informatycznych.

01/02/2023

Zdrowie
Zwrot w modelach konsumpcji. II edycja raportu „Alkohol w Polsce"

Zwrot w modelach konsumpcji. II edycja raportu „Alkohol w Polsce"

To kolejna edycja raportu „Alkohol w Polsce”. W drugim raporcie pod lupę bierzemy rynek alkoholu w latach 2020 – 2021, czyli w okresie pandemicznych ograniczeń oraz przyglądamy się, jak w tym czasie zmieniły się zachowania konsumentów związane z konsumpcją alkoholu.

01/11/2022

Rynek pracy
Kierunek kobieta – aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w obliczu pandemii wywołanej COVID-19

Kierunek kobieta – aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w obliczu pandemii wywołanej COVID-19

Studium poświęcone jest analizie sytuacji kobiet na rynku pracy w okresie pandemii COVID-19. Temat ten jest istotny, ponieważ pandemia miała znaczny wpływ na świat pracy i gospodarkę, a różne grupy społeczne mogły doświadczyć tego wpływu w różny sposób.

01/01/2022

Zdrowie
Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia

Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia

Raport „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia” powstał w odpowiedzi na potrzebę budowania społecznej odpowiedzialności za zdrowie Polek i Polaków. Zawiera on przegląd aktualnie realizowanej profilaktyki w systemie ochrony zdrowia oraz rekomendacje dotyczące poprawy wykorzystania profilaktyki i wczesnej diagnostyki w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

01/03/2021

Praca
Praca zdalna 2.0

Praca zdalna 2.0

Raport zawiera analizę oraz wnioski z doświadczeń związanych z pracą zdalną, które zostały zgromadzone i przeanalizowane w kontekście pandemii COVID-19. Celem opracowania jest zrozumienie zmian, jakie zaszły w sposobie funkcjonowania rynku pracy w związku z dynamicznym rozwojem pracy zdalnej oraz określenie rekomendacji dla pracodawców, rządu i innych zainteresowanych stron.

Zobacz archiwum raportów Pracodawców RP

Archiwum Raportów