7 zasad stanowienia prawa w Polsce

Prezentujemy szóstą edycję raportu Pracodawców RP na temat jakości procesu stanowienia prawa w Polsce. Podsumowaliśmy w nim oraz dokonaliśmy oceny jakości tworzenia prawa w naszym kraju w okresie od czerwca 2022 roku do maja 2023 roku

Od sześciu lat przygotowujemy raporty na temat jakości procesu stanowienia prawa w Polsce. Analizujemy w nich jakość procesu legislacyjnego w naszym kraju. Oceniamy go pod kątem takich kryteriów jak rzetelność konsultacji społecznych, pośpiech czy niestabilność przepisów.  Bieżąca publikacja jest jednak nieco inna niż wcześniejsze edycje. 
Przypominamy  w niej – pozornie powszechnie znane, ale wciąż pomijane – zasady, które powinny kształtować proces legislacyjny:

 • przestrzeganie obowiązujących procedur,

 • oparcie rozwiązań legislacyjnych o uprzednie fachowo przeprowadzone analizy skutków regulacji,

 • skuteczne przeciwdziałanie nadmiernej i nieuzasadnionej niestabilności prawa,

 • konieczność równoważenia nakładanych na przedsiębiorców oraz innych adresatów prawa nowych obowiązków redukcją tych, które dotąd obowiązywały,

 • prowadzenie rzetelnego dialogu z partnerami społecznymi,

 • transparentność procesu legislacyjnego,

 • postrzeganie prawodawstwa jako procesu, który trzeba należycie zaplanować i którym trzeba zarządzać.

W raporcie przypominamy treść tych zasad oraz oceniamy praktykę legislacyjną przez ich pryzmat. Dostrzegamy i doceniamy pozytywne przykłady, kiedy projektodawcy, a także legislatorzy starają się przygotować oraz procedować projekt w sposób zgodny z zasadami poprawnej legislacji. Nie możemy jednak nie zauważyć, że znacznie więcej jest przykładów negatywnych – świat legislacji, to nadal świat wielu grzechów.


Autorzy:

 1. Maciej Berek, główny legislator Pracodawców RP
 2. Jakub Pietrzak, ekspert ds. społeczno-gospodarczych
 3. Beata Rorant, ekspert ds. zdrowia, dyrektor Departamentu Zdrowia
 4. Martyna Siemiatycka, ekspert ds. społeczno-gospodarczych
 5. Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy
 6. Bartosz Sowier, dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji
 7. Tomasz Tratkiewicz, ekspert ds. prawa podatkowego


Informacje dodatkowe:

ISBN 978-83-956155-1-1
Warszawa 2023