Dołącz do nas

Jesteśmy ogólnopolską reprezentacją pracodawców, działającą w interesie pracodawców i chroniącą ich prawa. Działamy na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r., ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z 24 lipca 2015 r. oraz Statutu Pracodawców RP.

Członkami zwyczajnymi naszej organizacji mogą być związki pracodawców i przedsiębiorców, federacje i inne konfederacje oraz zrzeszenia organizacji pracodawców i przedsiębiorców działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak również pracodawcy i przedsiębiorcy obejmujący swoim działaniem obszar całego kraju lub mający szczególną pozycję gospodarczą.

Członkostwo w Pracodawcach RP jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności działania członka.

Członkostwo w naszej organizacji ma zróżnicowany charakter. Większość z 12 tysięcy podmiotów, które reprezentujemy, zrzeszona jest w regionalnych lub branżowych organizacjach pracodawców. Od lutego 2002 roku możliwe jest również bezpośrednie członkostwo przedsiębiorstw o dużym znaczeniu lub skali działania.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia

  • Deklaracja członkowska
  • Statut przystępującej jednostki organizacyjnej
  • Uchwała właściwych statutowych organów w sprawie przystąpienia, do Pracodawców RP (jeśli wymagana statutem przystępującej jednostki organizacyjnej)
  • Informacja na temat wielkości zatrudnienia w przystępującym przedsiębiorstwie, a w przypadku związków pracodawców – w zrzeszonych w związku przedsiębiorstwach

Korzyści wynikające z członkostwa

ikona

Dialog społeczny - wpływ na tworzone prawo

Za naszym pośrednictwem członkowie mogą wnioskować o zmiany przepisów – zgłaszać własne projekty ustaw oraz opiniować założenia i projekty aktów wykonawczych. Oferujemy pełny udział w procesie tworzenia i nowelizacji prawa w Polsce.  

ikona

Fundusze europejskie

Nasi członkowie mają możliwość opiniowania prawa europejskiego i uczestniczenia w gremiach odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy Unii Europejskiej. Informujemy o nowych konkursach i oferujemy pełne doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji.  

ikona

Prowadzenie mediacji i negocjacji

Prowadzimy mediacje ze związkami zawodowymi, instytucjami administracji publicznej i innymi podmiotami życia gospodarczego. Poprzez rekomendowanych przez Ministerstwo Pracy mediatorów skutecznie rozwiązujemy spory gospodarcze i społeczne.  

ikona

Spotkania z decydentami

Organizujemy debaty z ministrami, posłami, szefami urzędów centralnych, instytucji i przedstawicielami administracji państwowej. Pośredniczymy także w kontaktach z posłami do Parlamentu Europejskiego i przedstawicielami Komisji Europejskiej.  

ikona

Wsparcie merytoryczne

Nasi członkowie otrzymują wsparcie w postaci analiz, badań i raportów eksperckich. Opinie i ekspertyzy powstają też na bezpośrednie zlecenie firm, we współpracy z renomowanymi ośrodkami badawczymi.  

ikona

Promocja zagraniczna

Promujemy oferty firm członkowskich za granicą - poprzez ambasady i placówki zagraniczne w Polsce. Oferty rozpowszechniamy także za pośrednictwem newslettera i naszej strony internetowej.  

Masz pytania? Skontaktuj się

Magdalena Kitlas

dyrektor Departamentu Relacji

Magdalena Kitlas

dyrektor Departamentu Relacji

Napisz do mnie