Element graficzny

Skład Rady Przedsiębiorczości

 W dniu 24 marca 2020 r. osiem organizacji, w tym Pracodawcy RP, zadeklarowało reaktywację Rady Przedsiębiorczości (pierwotnie powołanej 17 listopada 2003 r.) i pełną gotowość do współpracy z Rządem i Premierem RP oraz ze wszystkimi stronami sceny politycznej w celu ratowania polskiej gospodarki. 

Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych i Związek Banków Polskich zadeklarowali chęć współpracy w zakresie zgłaszania i wdrażania konstruktywnych i efektywnych rozwiązań ratunkowych. Jak zaznaczają, nadzwyczajna sytuacja w naszym państwie wymaga nadzwyczajnych środków i działań. „Nie ma czasu na spory, dyskusje i politykowanie' - podkreślają sygnatariusze.

Pełna treść deklaracji dostępna jest tutaj.

Wszystkie apele i stanowiska Rady Przedsiębiorczości

Kliknij tutaj