Element graficzny

Indeks Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki

Qemetica, do czerwca CIECH, Pracodawcy RP oraz Fundacja Instrat inaugurują działanie Indeksu Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki. Indeks, na bazie ankiet skierowanych do przedsiębiorstw w Polsce, ma na celu przedstawienie trendów w zielonej transformacji gospodarki, ale także wsparcie budowy szerokiej świadomości społecznej na temat zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta ma również określić główne wyzwania związane z dekarbonizacją dla biznesu w Polsce.

Wizja Indeksu Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki

Indeks Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki to narzędzie, które zainspiruje publiczną dyskusję na temat tempa i perspektyw dekarbonizacji oraz transformacji energetycznej w Polsce. Prezentowane raz na pół roku analizy badania ankietowego przesyłanego do krajowych przedsiębiorstw mają wskazać wyzwania polskiego biznesu związane ze zrównoważonym rozwojem.

METODOLOGIA

Za merytoryczne przygotowanie indeksu i późniejsze opracowywanie wyników odpowiada Fundacja Instrat. Metodologia narzędzia oparta jest na badaniach ankietowych, które mają wskazać trendy i aktualne wyzwania dla polskiej gospodarki związane z dekarbonizacją i zrównoważonym rozwojem. W przyszłości indeks ma stać się platformą do wymiany opinii między firmami, regulatorami oraz administracją centralną.

JAK WYPEŁNIĘ ANKIETĘ?

Dystrybucję ankiet wśród przedstawicieli polskiego biznesu zapewnią Pracodawcy RP - największa polska organizacja zrzeszająca pracodawców, mająca formalne umocowanie w Radzie Dialogu Społecznego. Organizacja posiada rozbudowaną i aktywną strukturę odpowiedzialną za relacje z firmami-członkami, co pozwoli sprawnie obsłużyć proces wysyłki i zbiórki ankiet.

Jeżeli chcesz wypełnić ankietę, skontaktuj się z Departamentem Relacji Pracodawców RP - departament.relacji@pracodawcyrp.pl

Kamil Majczak, Prezes Zarządu Qemetica 

Utrzymując wysokie tętno inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem w Qemetice, inicjujemy powstanie Indeksu Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki, czyli narzędzia do badania pulsu dekarbonizacji polskiego biznesu. Wraz z przedstawicielami innych polskich firm chcemy pokazać naszą determinację w dążeniu do realizacji naszych zamierzeń w zakresie dekarbonizacji i rozmawiać o wyzwaniach oraz szansach, jakie niesie ona za sobą.

Michał Hetmański, Prezes Zarządu Fundacji Instrat 

Indeks Dekarbonizacji będzie odzwierciedleniem nastrojów polskiego biznesu wobec wyzwań jakie niesie ze sobą dekarbonizacja. To wartościowy i unikatowy dodatek do dostępnych obecnie danych klimatycznych. Aspekty środowiskowe są podwójnie istotne dla działalności przedsiębiorstw. Po pierwsze, w coraz większym stopniu wpływają one na ich zdolność konkurencyjną i atrakcyjność dla szerokiego grona interesariuszy. Po drugie, od wdrażania tych czynników zależy tempo i sukces dekarbonizacji całej gospodarki.

Rafał Dutkiewicz, Prezes Zarządu Pracodawców RP 

Indeks Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki ma szansę stać się inspiracją do powstania swoistego forum dla przedsiębiorstw, które umożliwi dialog na temat obecnych i przyszłych wyzwań związanych z dekarbonizacją. Jako Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej skupiamy liczne firmy działające w kluczowych sektorach gospodarki, również te, w których kwestie dekarbonizacji znajdują się w centrum uwagi. To ważne dla powodzenia realizacji naszej inicjatywy.