Kontakt

Biuro

Agata Kulak-Walczak

Zastępca Dyrektora Generalnego

tel.: 22 518 87 00
e-mail: a.kulak-walczak@pracodawcyrp.pl


Barbara Owsiak

Zastępca Dyrektora Generalnego
Sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego

tel.: 22 518 87 00
e-mail: b.owsiak@pracodawcyrp.pl


Kamil Sobolewski

Główny Ekonomista

e-mail: k.sobolewski@pracodawcyrp.pl 


Bartosz Sowier

Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacji

tel.: 22 518 87 04

e-mail: b.sowier@pracodawcyrp.pl


 Centrum Monitoringu Legislacji

e-mail: legislacja@pracodawcyrp.pl


Marta Kaźmierczak

Koordynator ds. międzynarodowych

tel.:  22 518 87 80
e-mail: m.kazmierczak@pracodawcyrp.pl


Olga Scott

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

tel.: 22 518 87 59
e-mail: o.scott@pracodawcyrp.pl


Iwona Dukaczewska

Dyrektor Departamentu Administracji i Finansów

tel.: 22 518 87 05
e-mail: i.dukaczewska@pracodawcyrp.pl


Magdalena Kitlas

Dyrektor Departamentu Relacji

tel.: 22 518 87 08
e-mail: m.kitlas@pracodawcyrp.pl

Kontakt z mediami

Dariusz Prosiecki

Dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji

tel./mob.: +48 508 019 062

e-mail: d.prosiecki@pracodawcyrp.pl

Nasza siedziba

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

+48 22 518 87 00

ul. Berneńska 8
03-976 Warszawa

sekretariat@pracodawcyrp.pl