Pełnomocnicy

Pełnomocnicy zarządu Pracodawców RP pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu naszej organizacji. Pełnomocnicy są upoważnieni przez zarząd do reprezentowania organizacji w określonych sprawach lub obszarach działalności, w kontaktach z partnerami biznesowymi, instytucjami państwowymi oraz innymi podmiotami. Ich rola jest kluczowa w zapewnieniu skutecznego działania organizacji oraz realizacji jej celów. Pełnomocnicy zarządu są  powoływani w różnych obszarach działalności.