Element graficzny

Marek Pasztetnik

pełnomocnik zarządu Pracodawców RP ds. rozwoju regionów

prezes zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”, pełnomocnik zarządu Pracodawców RP ds. rozwoju regionów, członek Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, członek Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027,  nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito.