Zespół doradców prezesa zarządu Pracodawców RP

Zespół doradców prezesa zarządu Pracodawców RP pracuje po kierunkiem prof. Jerzego Hausnera. 
W ramach zespołu doradców funkcjonuje sześć grup roboczych:

1. Rynek pracy, edukacja zawodowa, dialog społeczny
2. Prawo gospodarcze, funkcjonowanie przedsiębiorstw
3. Inwestycje, energetyka, zielony ład

4. UE, stosunki międzynarodowe, handel zagraniczny
5. Zdrowie
6. Promocja