Element graficzny

Adam Niedziółka

Partner zarządzający ADN, prezes zarządu ADN Podatki, ADN Centrum Konferencyjne, ADN Akademia, Instytut ADN

Adam Niedziółka – partner zarządzający ADN, prezes zarządu ADN Podatki, ADN Centrum Konferencyjne, ADN Akademia, Instytut ADN. Udziałowiec w spółkach KDK Info (projekty edukacyjne i unijne), CTS (szkolenia IT) oraz Centrum Kompetencji (portal finansowy taxfin.pl). Wiceprzewodniczący Polskiej Rady Przedsiębiorców (PRP) oraz Przewodniczący ds. Funduszy Europejskich i KPO, Pełnomocnik Zarządu Pracodawców RP ds. Funduszy Europejskich. Członek Komitetu monitorującego fundusze europejskie FERS oraz FENG przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Swoją karierę rozpoczął w 1995 roku w Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, w której z sukcesem od podstaw zbudował i wypromował dział szkoleń regionalnych.

W latach 2003–2004 pracował w Instytucie Rachunkowości i Podatków, gdzie jako dyrektor zarządzający odpowiedzialny był za nadzór i realizację projektów z zakresu prawa bilansowego, podatkowego oraz finansów.

Od listopada 2004 roku do 2007 rok związany był z międzynarodową firmą konsultingową BDO Numerica, gdzie pracował jako dyrektor Działu Szkoleń a następnie jako dyrektor ds. rozwoju biznesu wspierał zarząd w kreowaniu i realizacji strategicznych celów firmy.

Wraz z zespołem w czasie ostatnich kilkunastu lat od podstaw zbudował ADN Akademię, która należy do grona największych firm szkoleniowych w Polsce i jest laureatem wielu prestiżowych nagród.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji złożonych projektów w relacji business to business, zarządzał wieloma projektami unijnymi o kilkunastomilonowych budżetach, w których uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób.

Był także Kierownikiem Studiów Podyplomowych z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF) realizowanych przez Centrum Edukacji Grupa Orlen oraz Kierownikiem Studiów Prawa Podatkowego realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, uczestniczył w studiach podyplomowych prawa podatkowego SGH oraz MBA US we współpracy z Manchester Metropolitan University.