Element graficzny

dr Juliusz Braun

Wykładowca w Collegium Civitas, były prezes zarządu Telewizji Polskiej

Studia magisterskie ukończył na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora w zakresie nauki o mediach uzyskał na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. 

Po ukończeniu studiów pracował krótko w Państwowym Instytucie Geologicznym. Pracę dziennikarską rozpoczął w 1973 r. w „Echu Dnia” w Kielcach. Internowany w stanie wojennym, później  publicysta Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w Częstochowie. Poseł na Sejm w latach 1989-1999; wybrany z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, później członek Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu. W latach 1999-2005 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której przewodniczył w latach 1999-2003 r. W kolejnych latach był dyrektorem generalnym Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, a także dyrektorem departamentu i radcą generalnym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W latach 2011 – 2015 prezes zarządu Telewizji Polskiej. Od 2016 do 2022 r. członek Rady Mediów Narodowych (powołany przez prezydenta RP na wniosek Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej).  

Od 1992 do 2016 r. był członkiem Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Od 2001 r. jest wykładowcą Collegium Civitas w Warszawie. Jest autorem wielu publikacji na temat kultury i mediów, a także współautorem rządowej „Strategii rozwoju kapitału społecznego” (2011).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem „Gloria Artis” i Krzyżem Wolności i Solidarności.