Element graficzny

Dr Jacek Janiszewski

Pomysłodawca i organizator Forum Welconomy w Toruniu

Absolwent Wydziału Zootechniki Politechniki Bydgoskiej.

W 1990 roku rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora Departamentu Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, a w latach 1992-1995 został dyrektorem oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie. W 1993 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w rządzie Hanny Suchockiej. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Dyrektora ds. rozliczeń w Agencji Nieruchomości Rolnych. W 1997 został przewodniczącym Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, posłem na Sejm RP oraz ministrem rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Jerzego Buzka.

W 2004 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie UKSW w Warszawie pt. Problemy adaptacyjne polskiej wsi i rolnictwa w kontekście integracji z Unią Europejską.

Po odejściu z polityki prowadził działalność gospodarczą i pracował jako adiunkt na kilku uczelniach, obecnie w Wyższej Szkole Zarządzania w Koninie. Jacek Janiszewski jest także założycielem i przewodniczącym rady programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca. W 1994 roku był inicjatorem jednego z największych spotkań gospodarczo-biznesowych w Polsce, odbywających się początkowo w Międzyzdrojach i Ciechocinku, a obecnie w Toruniu pod nazwą Forum Welconomy w Toruniu.

W 2011 roku dr Jacek Janiszewski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.