Element graficzny

Dr Leszek Juchniewicz

Ekspert w obszarze finansów, polityki gospodarczej, regulacji energetyki i prywatyzacji

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (studia podyplomowe). Doktor nauk ekonomicznych. Przez wiele lat związany z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych Pieniądz i Bankowość. Wieloletni pracownik banków komercyjnych, m.in. jako Wiceprezes Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A. Od 1994 roku w administracji rządowej - jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 1997 do 2007 - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Były Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej Petrochemii Płock S.A. W latach 2007-2012 Prezes Zarządu Mostostalu Zabrze Holding S.A., spółki notowanej na GPW. W latach 2013-2021 Doradca Prezydenta Pracodawców RP, a w 2019 r. Główny Ekonomista Pracodawców RP.

Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów i kilku książek naukowych z zakresu finansów, polityki gospodarczej, regulacji energetyki i prywatyzacji.