Kierunek kobieta – aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w obliczu pandemii wywołanej COVID-19

Studium poświęcone jest analizie sytuacji kobiet na rynku pracy w okresie pandemii COVID-19. Temat ten jest istotny, ponieważ pandemia miała znaczny wpływ na świat pracy i gospodarkę, a różne grupy społeczne mogły doświadczyć tego wpływu w różny sposób.

Opracowanie przedstawia wyniki badania wpływu koronawirusa na aktywność zawodową kobiet. W badaniu sprawdzono, jak pracownicy – zarówno kobiety, jak i mężczyźni – oceniają wpływ trudnej sytuacji na obciążenie pracą zawodową i obowiązkami domowymi, a także jak dbali o swój dobrostan psychiczny w ciągu ostatnich lat. Opracowanie w wyraźny sposób pokazuje, że choć mężczyźni, ze względu na pandemię, w większym stopniu odczuwali trudności związane z nadmierną ilością pracy zawodowej, na kobiety częściej negatywnie wpływała konieczność łączenia kariery z nieodpłatną pracą w domu i zwiększoną ilość obowiązków domowych, w tym głównie opiekuńczych.

Zaproszone ekspertki starały się odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób możemy dążyć do niwelowania niekorzystnych dla obu płci nierówności oraz stworzenia środowiska pracy komfortowego zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. W swoich wypowiedziach specjaliści uwzględnili także aktualne otoczenie prawne, w tym prace nad dyrektywą work-life balance, która odnosi się m.in. do elastycznego czasu pracy oraz urlopu opiekuńczego.

Ekspertki przedstawili konkretne i kompleksowe rozwiązania, które zostały zebrane w Księdze Rekomendacji. W swoich zaleceniach wskazali na potrzebę wprowadzenia kompleksowych zmian dotyczących zarówno regulacji wspierających równość, jak i programów oraz benefitów wprowadzanych przez pracodawców. Istotna jest także zmiana w postrzeganiu konkretnych ról społecznych i ich przypisania do poszczególnej płci.

Księga Rekomendacji pokazuje, że równość możemy osiągnąć tylko wspólnymi siłami. Mamy nadzieję, że publikacja ta stanie się źródłem inspiracji – zarówno dla regulatorów, jak i pracodawców – przyczyniając się do budowania sprawiedliwego środowiska pracy dla wszystkich.

Pełna treść Księgi Rekomendacji dostępna jest pod linkiem

Pobierz Księgę rekomendacji

Rekomendacje ekspertek 

Pobierz Rekomendacje ekspertek


Autorzy:

  1. Monika Banyś
  2. Agnieszka Chłoń-Domińczak
  3. Agnieszka Kłos-Siddiqui
  4. Małgorzata Pyka
  5. Sylwia Rozbicka
  6. Katarzyna Siemienkiewicz
  7. Alicja Wejdner
  8. Izabella Żyglicka


Informacje dodatkowe:

Warszawa 2022