Estoński CIT. Krótki poradnik stosowania nowych rozwiązań podatkowych

Jak zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej i zaoszczędzić na podatkach? Prezentujemy „Estoński CIT. Krótki poradnik stosowania nowych rozwiązań podatkowych”, który może pomóc wielu polskim firmom w optymalizacji podatkowe.

Ostatnie lata kojarzą się przede wszystkim z budzącym kontrowersje „Polskim Ładem”. Niewiele osób wie jednak, że już w 2021 r. wprowadzono korzystne, choć niepozbawione wad rozwiązanie – Estoński CIT.

1 stycznia 2021 r. do polskiego porządku prawnego wprowadzono nowe rozwiązanie w zakresie opodatkowania spółek (początkowo wyłącznie akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością, w dalszych nowelizacjach rozszerzono ten katalog również o proste spółki akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne). Jest to alternatywa dla zasad ogólnych, która przewiduje szereg korzystnych rozwiązań dedykowanych określonym
podmiotom. Podatek od dochodów spółek, o którym mowa nazywany jest powszechnie „estońskim CIT”, gdyż jest inspirowany mechanizmami z powodzeniem wprowadzonymi do systemu podatkowego tego bałtyckiego państwa dwie dekady temu.

Estoński CIT jest atrakcyjną alternatywną dla ogólnych zasad opodatkowania dzięki trzem głównym korzyściom – zmniejszeniu biurokracji, odroczeniu momentu powstania zobowiązania podatkowego, najczęściej do czasu przyjęcia uchwały o wypłacie dywidendy oraz niższym, rzeczywistym wymiarze podatku dzięki mniejszej niż przy zasadach ogólnych efektywnej stawce podatkowej. Dzięki temu spółka może w praktyce działać przez wiele miesięcy, a nawet lat nie płacąc podatku, a środki zaoszczędzone w ten sposób mogą być przeznaczane na inwestycje i rozwój firmy. Ważne jest również to, że podatnik sam decyduje, kiedy zapłaci podatek, gdyż następuje to (najczęściej) dopiero po podjęciu decyzji o podziale zysku między wspólników bądź akcjonariuszy. W praktyce w estońskim CIT niższy jest również sam ciężar podatku, gdyż efektywna stawka w tym przypadku wynosi 20% dla małych podatników i 25% dla pozostałych w porównaniu do odpowiednio 26,29% i 34,39% w przypadku zasad ogólnych. Oszczędność jest zatem znacząca.

Innym interesującym rozwiązaniem wprowadzonym obok podatku od dochodów spółek jest tak zwany specjalny fundusz inwestycyjny, który funkcjonuje w obrębie zasad ogólnych CIT. Może być on wyodrębniony w kapitale rezerwowym podatnika z zysku osiągniętego przez niego w poprzednim roku. Środki z tego funduszu mogą być od razu zaliczone jako koszty uzyskania przychodu bez konieczności natychmiastowego dokonywania wydatku na konkretny cel inwestycyjny.


Wprowadzone przez ustawodawcę nowe rozwiązania podatkowe są stale poprawiane i stają się coraz bardziej atrakcyjne. Niestety, z powodu skomplikowania niektórych przepisów estońskiego CIT oraz ogólnie całego systemu podatkowego, wiele firm nieufnie podeszło do tego rozwiązania. Skutkuje to małą świadomością istnienia i popularnością podatku od dochodów spółek, który może być bardzo korzystnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców. Aby ułatwić zrozumienie tej stosunkowo nowej instytucji podatkowej w naszym kraju Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przygotowali opracowanie – „Estoński CIT. Krótki poradnik stosowania nowych rozwiązań podatkowych”. Zawiera on najważniejsze informacje, zarówno te ogólne, jak i nieco bardziej szczegółowe dotyczące możliwości stosowania tego rozwiązania. Serdecznie zachęcamy do pobrania opracowania i sprawdzenia, czy Państwa spółka może skorzystać z estońskiego CIT i czy jest to rozwiązanie optymalne dla Państwa działalności.