Sytuacja kobiet na rynku pracy

Raport „Punkt widzenia Pracodawców RP – Sytuacja kobiet na rynku pracy” otwiera cykl publikacji przygotowywanych przez zespół doradców prezesa Pracodawców RP pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Hausnera. Raport przedstawia kluczowe aspekty sytuacji kobiet i luki płci na rynku pracy.

Aktywność zawodowa kobiet w ostatnich latach rośnie, nadal jest jednak niższa niż mężczyzn. W raporcie autorzy skupili się na kluczowych aspektach sytuacji kobiet na rynku pracy. Starali się ocenić powody aktywności i bierności zawodowej, przedstawić przyczyny niewykorzystania potencjału kobiet przez pracodawców mimo często lepszego wykształcenia kobiet. Wśród przyczyn wymieniają m.in. ograniczone możliwości łączenia opieki i pracy zawodowej, związane między innymi z niskim upowszechnieniem elastycznego zatrudnienia, brakiem dostępu do opieki nad dziećmi, szczególnie do trzech lat. Wśród kobiet po 50. roku życia luka związana jest z brakiem usług opiekuńczych dla osób dorosłych, a także niższym wiekiem emerytalnym.

Raport zawiera propozycje i rekomendacje, jakie mogłyby przyczynić się do wyrównania sytuacji kobiet i mężczyzn w Polsce. Ich adresatami są władze publiczne oraz członkowie Pracodawców RP – organizacji zrzeszającej ponad 12 tys. przedsiębiorców.


Autorzy:

Zespół Doradców Prezesa Pracodawców RP pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Hausnera
Grupa robocza Rynek pracy, edukacja zawodowa, dialog społeczny
Przewodniczący - dr Marek Szczepański
Członkowie

  1. dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak
  2. dr Antoni Kolek
  3. prof. dr Piotr Kosiak
  4. Witold Polkowski
  5. Iwona Szmitkowska
  6. dr Marcin Wojewódka
  7. Karolina Wójcik
  8. Tadeusz Zając


Informacje dodatkowe:

ISBN 978-83-956155-2-8
Warszawa 2023