Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia

Raport „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia” powstał w odpowiedzi na potrzebę budowania społecznej odpowiedzialności za zdrowie Polek i Polaków. Zawiera on przegląd aktualnie realizowanej profilaktyki w systemie ochrony zdrowia oraz rekomendacje dotyczące poprawy wykorzystania profilaktyki i wczesnej diagnostyki w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Raport stanowi wstęp do dyskusji na temat konieczności i opłacalności inwestowania w profilaktykę zdrowotną. Autorzy starają się również odpowiedzieć na pytanie co zrobić, abyśmy jako społeczeństwo żyli jak najdłużej i w dobrym zdrowiu, w jaki sposób państwo powinno pomagać nam w dbaniu o nasze zdrowie, jak najlepiej realizować działania profilaktyczne i wczesną diagnostykę oraz jak niezwykle ważne jest świadome zarządzanie zdrowiem.

Opracowanie obejmuje analizę dotychczasowych doświadczeń i wyzwań oraz rekomendacje w zakresie wprowadzenia efektywnej profilaktyki i wczesnej diagnostyki. W kolejnych rozdziałach poruszone zostały następujące kwestie:

 • zakres i rola profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz wskazanie korzyści,
 • opis zasad funkcjonowania oraz przybliżenie roli, a także sposobu realizacji opieki profilaktycznej i wczesnej diagnostyki w polskim systemie opieki zdrowotnej,
 • przedstawienie obszarów systemu ochrony zdrowia, które należy zmienić celem rozwoju profilaktyki i wczesnej diagnostyki,
 • propozycje programów – wnioski i rekomendacje.
Pobierz raport

Raport „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia” został oficjalnie zaprezentowany podczas panelu Pracodawców RP: „Profilaktyka – świadome zarządzanie zdrowiem”, który odbył się w ramach konferencji „Post Scriptum – Priorytety w Ochronie Zdrowia 2022”.


Autorzy:

 1. Autor: dr n. med. Piotr Warczyński, ekspert Pracodawców RP
 2. Współautor: Beata Rorant, dyrektor Departamentu Zdrowia Pracodawców RP


Współpraca i nadzór merytoryczny:

 1. prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 2. prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej
 3. dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej
 4. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej
 5. prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 6. prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Konsultant Krajowy ds. zdrowia publicznego
 7. prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy i Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera,

Redakcja i korekta tekstu: Daria Dzieniszewska-Smaza, starszy specjalista ds. zdrowia, Departament Zdrowia Pracodawców RP


Informacje dodatkowe:

ISBN 978-83-956155-0-4
Warszawa 2022


Partnerzy projektu

Platforma farmaceutyczna Pracodawców RP: Abbvie, Gilead, Infarma, MSD, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi Pasteur, Sanofi, Servier