Po pierwsze ZDROWIE

Raport „Po pierwsze ZDROWIE” przedstawia obszary w systemie ochrony zdrowia, które wymagają natychmiastowej interwencji. Lista powstała w uzgodnieniu ze środowiskiem profesjonalistów medycznych i  ekspertów z zakresu organizacji ochrony zdrowia

Konieczna jest zmiana podejścia do systemu ochrony zdrowia – niezbędne jest nadanie ochronie zdrowia wiodącego priorytetu – zarówno w działaniach rządu, jak i w świadomości społeczeństwa. Konieczna jest także poprawa wykorzystania zasobów systemu ochrony zdrowia, jak również profilaktyki i wczesnej diagnostyki w celu budowania bezpiecznej przyszłości zdrowotnej obywateli. 


Raport zawiera propozycje i rekomendacje, w jaki sposób osiągnąć efektywny system ochrony zdrowia. Jest próbą syntetycznego przedstawienia, jak optymalnie można wykorzystać już istniejące zasoby i potencjał naszego systemu i kraju na rzecz najważniejszego beneficjenta, jakim jest polski pacjent. Proponowane rozwiązania kładą nacisk na zdrowie obywateli Polski i utrzymanie aktywności zawodowej każdego dorosłego człowieka. Rozwiązania tworzone w systemie ochrony zdrowia powinny być bowiem zawsze skupione na potrzebach pacjenta, na wynikach leczenia, na jakości opieki medycznej i dynamicznie rozwijających się innowacjach oraz technologiach telemedycznych.


Autorzy raportu patrzą też szerzej - pokazują, że zdrowie obywateli nierozerwalnie wiąże się z  rozwojem gospodarczym kraju. Świadomość tej zależności i właściwe odniesienie jej do praktycznych działań państwa powinno zaś skutkować budowaniem takich fundamentów systemu ochrony zdrowia, które zagwarantują bezpieczeństwo zdrowotne obywateli oraz sprawne funkcjonowania gospodarki.  


Przygotowana z udziałem ekspertów i profesjonalistów medycznych publikacja stanowi propozycje konkretnych rozwiązań w takich obszarach jak:

  • zdrowie publiczne,
  • organizacja systemu, 
  • zasoby systemu,
  • finansowanie,
  • innowacyjne technologie,
  • cyfryzacja,
  • legislacja.


Autorzy:

  1. Beata Rorant – dyrektor Departamentu Zdrowia Pracodawców RP
  2. Daria Dzieniszewska-Smaza – starszy specjalista ds. zdrowia, Departament Zdrowia Pracodawców RP


Informacje dodatkowe:

ISBN 978-83-956155-1-1
Warszawa 2023