Rynek mieszkaniowy w Polsce. Przekonania kontra rzeczywistość

W ciągu ostatnich 10 lat deweloperzy wybudowali ponad milion mieszkań, ale to wciąż za mało. Bez spójnej i długofalowej polityki mieszkaniowej, trudno będzie zaspokoić potrzeby Polaków. Nie pomagają w tym hasła, które przylgnęły do branży: wszechobecna „patodeweloperka”, niebotyczne zyski firm deweloperskich czy hurtowe kupowanie mieszkań przez fundusze. Co jest prawdą, a co mitem? O tym opowiedzieli podczas konferencji 19 marca 2024 r. eksperci skupieni wokół Platformy Mieszkaniowej Pracodawców RP.

Krążące w przestrzeni publicznej niemerytoryczne i niemające odniesienia do rzeczywistości opinie, wprowadzające w błąd potencjalnych nabywców oraz osoby na szczeblu decyzyjnym, to wyjątkowo szkodliwe zjawisko. Mity na temat polskiego rynku mieszkaniowego, takie jak na przykład przypisywanie firmom deweloperskim miana „patodeweloperów”, okrycie złą sławą rynku najmu mieszkań, niezrozumienie czynników kształtujących ceny nieruchomości czy sposobu funkcjonowania budownictwa społecznego, to niewątpliwie elementy destabilizujące ten sektor. Nieprawdziwe twierdzenia na temat beneficjentów tego sektora stanowią znaczną przeszkodę w tworzeniu wielopłaszczyznowych rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do stopniowej poprawy sytuacji na polskim rynku mieszkaniowym. 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polski Związek Firm Deweloperskich, dostrzegając wagę problemu, postanowili wspólnie, wraz z ekspertami zrzeszonymi w strukturach Platformy Mieszkaniowo-Budowlanej Pracodawców RP, przygotować krótkie opracowanie zawierające odpowiedzi na najbardziej „popularne” przekonania krążące wśród opinii publicznej na temat rynku nieruchomości. Materiał ten pozwoli na lepsze zrozumienie sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz przyczyni się do rzetelnej oceny realiów funkcjonowania samej branży.


Autorzy:

  1. dr hab. Adam Czerniak, Kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej, Szkoła Główna Handlowa
  2. Mirosław Barszcz, Doradca Prezesa Pracodawców RP, b. Minister Budownictwa, b. Prezes PFR Nieruchomości SA
  3. Piotr Fokczyński, Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
  4. Mariusz Rybka, Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa
  5. dr Iwona Sroka, Członek Rady Pracodawców RP, Członek Zarządu Murapol SA
  6. Kazimierz Kirejczyk, Senior Strategy Advisor JLL
  7. Patryk Kozierkiewicz, Polski Związek Firm Deweloperskich
  8. Anna Krzyżanowska, Polski Związek Firm Deweloperskich 
  9. Martyna Bogucka, Ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców RP  


Informacje dodatkowe:

Warszawa 2024