Cyberbezpieczeństwo – wyzwania dla biznesu

Raport skupia się na analizie aktualnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym, które dotykają przedsiębiorstwa w Polsce. Zawiera diagnozę obecnej sytuacji w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz identyfikuje najważniejsze wyzwania i zagrożenia, z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa w kontekście rosnącej cyberprzestępczości i szybkiego rozwoju technologii informatycznych.

W opracowaniu szczegółowo przedstawione są zarówno praktyczne jak i prawne aspekty, które mogą pomóc przedsiębiorcom i pracodawcom w ochronie swoich firm przed cyberzagrożeniami. Autorzy analizują zmieniające się prawo oraz nowoczesne techniki ataków, trendy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, najważniejsze obszary ryzyka i skuteczne metody ochrony. Opisują wyzwania związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i regulacji związanych z cyberbezpieczeństwem.

W opracowaniu zawarto praktyczne wskazówki i rekomendacje, które pomogą firmom w ochronie swoich danych, infrastruktury informatycznej oraz reputacji przed skutkami ataków cybernetycznych. Wnioski i rekomendacje, które wynikają z opracowania, mają na celu zapewnienie firmom lepszej cyberochrony, a także zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.


Autorzy:

SSW Pragmatic Solutions:

  • Jakub Kubalski 
  • Marta Pasztaleniec 
  • Kacper Krawczyński

Dagma Bezpieczeństwo IT:

  • Paweł Jurek 
  • Karolina Kraśniewska 
  • Dawid Zięcina 
  • Krystian Paszek 
  • Marcin MazurInformacje dodatkowe:

ISBN 978-83-956155-8-0
Warszawa 2023