Element graficzny

Spotkania i debaty

Spotkania i debaty w Pracodawcach RP stanowią ważną część działalności naszej organizacji. W ich trakcie prezentujemy stanowisko nasze i naszych członków na ważne tematy dotyczące kluczowych kwestii związanych z gospodarką, warunkami prowadzenia działalności, rynkiem pracy, zdrowiem, itp. Na te wydarzenia zapraszamy decydentów, ekspertów, przedstawicieli biznesu. To ważna platforma wymiany poglądów, doświadczeń i dyskutowania propozycji rozwiązań.