Element graficzny

Inauguracja Platformy Medycyny Stylu Życia pod przewodnictwem prezesa Artura Białkowskiego

25 kwietnia 2024 r. odbyła się inauguracja Platformy Medycyny Stylu Życia pod przewodnictwem prezesa Artura Białkowskiego. Spotkanie otworzył prezes Pracodawców RP – Rafał Dutkiewicz. Udział w nim wzięli przedstawicie firm członkowskich Pracodawców RP. 

Inauguracji platformy towarzyszyła prezentacja raportu grupy roboczej ds. zdrowia działającej w ramach zespołu doradców prezesa Pracodawców RP. Dokument na temat wyzwań w obszarze finansowania opieki zdrowotnej w kontekście zagrożeń demograficzno-epidemiologicznych przedstawił przewodniczący grupy – prof. Andrzej Fal.

Światowa Organizacja Zdrowia uznaje miejsce pracy za jedno z kluczowych środowisk kształtujących wybory związane ze zdrowiem. Miejsce pracy wpływa na dobrostan fizyczny, psychiczny, społeczny i ekonomiczny – nie tylko samych pracowników, ale także ich rodzin. Aktualne opracowania naukowe wskazują, że strategia promocji zdrowia w miejscu pracy powinna stanowić integralny element strategii przedsiębiorstwa – zarówno w przypadku podmiotów publicznych, jak i prywatnych, choć obecnie działania w tym zakresie pozostają nieobligatoryjne i dobrowolne ze strony pracodawcy.

Platforma Medycyny Stylu Życia ma na celu m.in. w pierwszej kolejności przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami. Chcemy zaprosić członków Pracodawców RP do współpracy, aby wspólnie dyskutować i opracować rozwiązania (w tym systemowe) w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami oraz zwiększać świadomość na temat działań profilaktycznych, a także wpływu stylu życia na zdrowie.

Główne założenia platformy:

1) określenie spójnej, kompleksowej i wieloletniej koncepcji działań profilaktycznych – zbudowanie modelu powszechnego systemu opieki profilaktycznej ukierunkowanego na zachowanie zdrowego trybu życia i zapobieganiu chorobom;

2) usprawnienie systemowych rozwiązań dotyczących opieki profilaktycznej, w tym:

• poprawa dostępu do opieki profilaktycznej (zwiększenie odsetka pacjentów uczestniczących w programach profilaktyki zdrowotnej) – zwłaszcza w odniesieniu do chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych;

• rozszerzenie dostępu do nieodpłatnych i podstawowych badań oraz zapewnienie kontynuacji leczenia pacjentów z rozpoznanymi, w czasie badań profilaktycznych, chorobami przewlekłymi;

• poprawa realizacji obowiązujących procedur w zakresie profilaktyki zdrowotnej – zwłaszcza w odniesieniu do POZ i medycyny pracy.