Element graficzny

Spotkanie Ministra Finansów Andrzeja Domańskiego z kierownictwem oraz członkami Pracodawców RP

17 maja 2024 roku w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie Ministra Finansów Andrzeja Domańskiego z kierownictwem oraz członkami Pracodawców RP. Wydarzenie to miało na celu omówienie aktualnego stanu finansów publicznych oraz wyzwań związanych z realizacją strategii gospodarczej.

Minister przedstawił szczegółową analizę stanu finansów publicznych, wskazując na główne wyzwania, jakie stoją przed polską gospodarką. Omówił także kluczowe elementy strategii gospodarczej, które mają na celu zapewnienie stabilności finansowej kraju. 

  1. Piotr Kamiński, skarbnik - wiceprezes ds. finansowych Pracodawców RP, przewodniczący Platformy Audytowo-Doradczej: Przedstawił ideę i koncepcję działalności platform branżowych w Pracodawcach RP oraz omówił kluczowe kwestie finansowe.
  2. Kamil Sobolewski, główny ekonomista, Platforma Forum Rynku Finansowego: Skupił się na aktualnych trendach i wyzwaniach w sektorze finansowym.
  3. Izabela Witczak, przewodnicząca Komitetu Podatkowego: Przedstawiła kluczowe zagadnienia związane z polityką podatkową.

Członkowie Pracodawców RP mieli okazję przedstawić swoje uwagi, pytania oraz pomysły dotyczące strategii gospodarczej i finansowej. Minister Andrzej Domański odpowiedział na zgłoszone kwestie, prezentując stanowisko Ministerstwa Finansów. 

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem dyskusji przez Ministra Finansów Andrzeja Domańskiego oraz Prezesa Zarządu Pracodawców RP Rafała Dutkiewicza. Obie strony wyraziły chęć kontynuacji dialogu i współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego Polski.

Wydarzenie to było kolejnym krokiem w kierunku zacieśnienia współpracy między rządem a przedsiębiorcami, mającym na celu stworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Źródło: X.com/@MF_GOV_PL