Element graficzny

Spotkanie z Panem Generałem Wiesławem Kukułą – Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Z inicjatywy Polskiej Rady Przedsiębiorców – ciała doradczego przy Pracodawcach RP 20 marca 2024 r. odbyło spotkanie z Panem Generałem Wiesławem Kukułą – Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Głównym tematem spotkania było omówienie planu powoływania obywateli polskich na obowiązkowe szkolenia wojskowej, omówienie bieżącej sytuacji w Ukrainie oraz w jaki sposób w najbliższym czasie może ona oddziaływać na Polskę, a także rola i znaczenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Dyskusję moderował Przewodniczący Polskiej Rady Przedsiębiorców Rafał Brzoska.