Element graficzny

Kongresy i konferencje

Uczestniczymy w najważniejszych konferencjach i kongresach organizowanych w Polsce i Europie. Nasi eksperci biorą aktywny udział w debatach publicznych, panelach dyskusyjnych czy nieformalnych spotkaniach. Chcemy być widoczni i staramy się, by nasze analizy i stanowiska docierały do jak najszerszych kręgów. W trakcie kongresów i konferencji prezentujemy nasze raporty, opracowania, ankiety i apele. Zdrowie, ekonomia, finanse, gospodarka, legislacja, bezpieczeństwo i nowe technologie to główne obszary w których staramy się być aktywni.