Element graficzny

Pierwsza ogólnopolska kampania społeczna przeciwko mobbingowi

Pracodawcy RP Patronem pierwszej ogólnopolskiej kampanii społecznej przeciwko mobbingowi.

W Dniu Walki z Mobbingiem, 29 stycznia 2024 roku, rozpocznie się pierwsza ogólnopolska kampania społeczna przeciwko mobbingowi i niepożądanym zachowaniom w zespołach pracowniczych.

Będzie ona adresowana do bardzo szerokiego grona odbiorców. Przede wszystkim do osób doświadczających mobbingu, a także tych, które doznały go w przeszłości. Dobra Fundacja – organizator kampanii, chce również dotrzeć do osób decyzyjnych w firmach i instytucjach, aby uświadomić im skalę tego zjawiska i jego jednoznacznie negatywny wpływ na funkcjonowanie zespołów pracowniczych, a finalnie również na kondycję firm. W ramach kampanii będzie realizowany bardzo bogaty program edukacyjny, a także szereg działań wspierających. Celem Dobrej Fundacji jest również uruchomienie telefonu zaufania dla osób, które doświadczyły mobbingu.

W ramach kampanii Dobra Fundacja rozpoczęła budowanie Koalicji Firm „Razem przeciw mobbingowi”. Wszystkie firmy, które dołączą do koalicji będą zobowiązane do wdrożenia Kodeksu Dobrych Praktyk opracowanego przez fundację.

Nie dziwi zatem fakt, że Fundacja zaprosiła do objęcia patronatem kampanii Pracodawców RP. To najstarsza, powołana w 1989 roku, a także największa organizacja pracodawców w Polsce, która reprezentuje ok. 19 000 przedsiębiorstw, zatrudniających przeszło 5 mln pracowników.

To nie jedyna zbieżność kierunku działania obu organizacji. Pracodawcy RP stawiają sobie bowiem za cel tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom, ale z jednoczesnym poszanowaniem praw pracowniczych, co ogromie zbliża perspektywę obu organizacji. Od 2015 roku służy temu także aktywna obecność Stowarzyszenia w pracach Rady Dialogu Społecznego. Pracodawcy RP dążą do stworzenia harmonii na linii pracodawca – pracownik. Współbrzmienie to jest także przedmiotem troski kampanii społecznej Dobrej Fundacji, która chce pomóc ofiarom mobbingu, ale też firmom w tworzeniu kultury organizacji szanującej prawa swoich pracowników i zapobiegającej przejawom mobbingu.