Element graficzny

Platforma Audytowo-Doradcza

Platforma aktualnie tworzona.  

Planowane tematy prac platformy:

1. Perspektywa rządu na rynek audytu finansowego i jego roli w rozwoju przejrzystej gospodarki. Oczekiwania względem instytucji rynkowych i partnerów społecznych dotyczące dialogu w kreowaniu właściwych regulacji. 

2. Wyzwania nadzoru nad rynkiem audytowym związane z kreowaniem efektywnego nadzoru sprzyjającego jakości informacji finansowej.  

3. Legislacja i rekomendacje – ustawa o rachunkowości, ustawa o biegłych rewidentach, wdrożenie dyrektywy CSRD, raportowanie ESG.

Sekretarz: Jakub Pietrzak, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Departamentu Analiz i Legislacji Pracodawców RP (e-mail: j.pietrzak@pracodawcyrp.pl)