IzabelaWitczak.JPG

dr Izabela Witczak

ekspert ds. podatków Pracodawców RP

doktor n. ekonomicznych, nauczyciel akademicki, posiadający doświadczenie w pracy naukowo-badawczej, wieloletni praktyk w obszarze finansów i rachunkowości. Ekspert w zakresie prawa bilansowego, podatkowego i celnego, autorka wielu publikacji z zakresu podatków, strategii podatkowej i rachunkowości. Aktualna tematyka badawcza: unikanie i uchylanie się od opodatkowania, luka w podatku dochodowym od osób prawnych. Przewodnicząca Komitetu Podatkowego działającego przy Pracodawcach RP (link:  Pracodawcy RP Meta Title)