Element graficzny

Andrzej Różycki

ekspert Pracodawców RP w zakresie szpitalnictwa, 
rzeczoznawca budowlany RZE i branżowy PZITS

Członek Komitetu Technicznego KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz działającego w ramach struktur roboczych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od 2003 r.) w zakresie serii norm 14644 – Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane – cleanroomy.

Członek ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineering Inc. USA). Współautor Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów świadczących działalność leczniczą.