Element graficzny

Spotkanie członków Pracodawców RP z Ministrem Sprawiedliwości Adamem Bodnarem

W siedzibie Pracodawców RP skończyliśmy niezwykle interesujące spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Dyskusja dotyczyła procesu stanowienia prawa w kontekście potrzeb pracodawców.