Element graficzny

Ryzyko konsekwencji łamania regulacji unijnych na przykładzie nielegalnego importu sklejki z Rosji i Białorusi – Jak chronić Twoją firmę?

Zapraszamy na webinar "Ryzyko konsekwencji łamania regulacji unijnych na przykładzie nielegalnego importu sklejki z Rosji i Białorusi – Jak chronić Twoją firmę?", który odbędzie się 22 maja o godzinie 10:00.

14 maja, Unia Europejska nałożyła cła antydumpingowe w wysokości 15,8% na sklejkę brzozową z Kazachstanu i Turcji do krajów do Unii Europejskiej. Decyzja jest efektem śledztwa UE rozpoczętego 22 sierpnia 2023 roku i badającego nielegalny przemyt rosyjskiej sklejki przez te kraje. Dodatkowo importerzy będą musieli zapłacić cło w wysokości szacowanej na około 10 milionów euro na wszystkie transporty sklejki wwiezione do UE od 22 sierpnia 2023. Nałożenie ceł jest konsekwencją śledztwa Komisji Europejskiej, którego wynik potwierdził nielegalny proceder.

Ustalenia Komisji uruchomią też wspólne inicjatywy w zakresie egzekwowania prawa z udziałem władz krajowych i Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), które będą dotyczyć oszust celnych, nieprzestrzeganie unijnego rozporządzenia w sprawie drewna (EUTR) i masowe uchylanie się od sankcji. Zaangażowane w nielegalny import podmioty, w tym importerzy, handlowcy i użytkownicy końcowi w UE, mogą być narażeni na dodatkowe kary z powodu tych dodatkowych dochodzeń i kontroli. Do osób zaangażowanych w takie działania, będą miały zastosowanie poważne konsekwencje i zobowiązania, egzekwowalne na mocy różnych ram prawnych - w tym karnych w wielu krajach UE.

Na naszym Webinarium postaramy się opowiedzieć o udowodnionej skali naruszeń, ich konsekwencjach prawnych dla importerów i klientów końcowych, którzy kupują nielegalnie sprowadzane z Rosji i Białorusi produkty na przykładzie sklejki i sytuacji na rynku w branży przetwórstwa drzewnego.

Eksperci, w tym Jarosław Michniuk, Członek Zarządu EPF (European Panel Federation), Bartosz Bezubik, Wiceprezydent SPPDwP (Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce), Aleksandra Balkiewicz-Żerek, Ekspert z PKO BP, i Tomasz Darowski, Partner i Michalina Woźny,  Senior Tax Consultant, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka - omówią skutki łamania prawa dla zarządów firm. Pokażą też wpływ nielegalnego procederu importu i zakupu rosyjskiej i białoruskiej sklejki na gospodarkę Polski i ryzyka dla działalności Państwa firm.

Agenda:

  • Wprowadzenie – Magda Kicińska, Kierownik. ds. Komunikacji w Grupie Paged
  • Sytuacja w polskiej branży drzewnej i jej wpływ na gospodarkę kraju - Aleksandra Balkiewicz-Żerek, Ekspert, PKO BP
  • Nielegalny import sklejki rosyjskiej i białoruskiej do Unii Europejskiej - Jarosław Michniuk, Członek Zarządu EPF (European Panel Federation)
  • Wpływ nielegalnego importu sklejki rosyjskiej i białoruskiej na sytuację polskich firm - Bartosz Bezubik, Wiceprezydent SPPDwP (Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce)
  • Tomasz Darowski, Partner oraz Michalina Woźny, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka  – omówienie konsekwencji prawnych łamania regulacji unijnych dla zarządów i firm, które kupują rosyjskie i białoruskie towary

>> ZAREJESTRUJ SIĘ <<