Element graficzny

Debata: Perspektywy 2024 - gospodarka i rynek pracy

28 lutego odbyła się debata organizowana przez Queen Hedvig Academy wspólnie z BIGRAM. Wydarzenie było kierowane do społeczności Absolwentów Queen Hedvig Academy, klientów BIGRAM oraz członków Pracodawców RP.

Podczas debaty PERSPEKTYWY 2024 - GOSPODARKA I RYNEK PRACY omówiono:

  • prognozowany wzrost polskiej gospodarki w bieżącym roku
  • blaski i cienie pracy hybrydowej
  • rosnący wpływ AI i jego następstwa w poszczególnych branżach
  • wpływ rynku pracownika na funkcjonowanie obszarów HR
  • zarządzanie międzypokoleniowe

W gronie panelistów znaleźli się eksperci i praktycy ze świata biznesu:

- Michał Chodkowski, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR

- Beata Janczur, Wiceprezes Credit Agricole Bank Polska S.A.

- Katarzyna Kosel, Dyrektor Personalny Makro Cash & Carry Polska S.A.

- Karolina Radziszewska, Wiceprezes ds. zasobów ludzkich Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej

- Iwona Szmitkowska, Przewodnicząca Platformy HR Pracodawcy RP

- Ewa Zmysłowska, Członkini Zarządu i Dyrektor Pionu HR P4 Sp. z o.o.

- Wioletta Małolepsza – Niesyt, Dyrektor Programów w Queen Hedvig Academy, jako prowadząca debatę

- Piotr Wielgomas, Prezes Zarządu BIGRAM, jako prowadzący debatę.

>> QUEEN HEDVIG ACADEMY <<