58bebacc2bda11d39ef632d8c54d6fc6 (1).jpg

Rada Polskich Przedsiębiorców

Rada Polskich Przedsiębiorców (RPP), to inicjatywa powstała w ramach Pracodawców RP.  Jest to ciało doradcze Pracodawców RP składające się z przedstawicieli największych prywatnych firm w Polsce. RPP powstała z inicjatywy biznesu, aby stać się siłą napędową dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. RPP prowadzi transparentny dialog z rządem oraz dąży do budowania silnej, innowacyjnej i zrównoważonej przyszłości Polski. Przewodniczącym RPP jest Rafał Brzoska – założyciel Grupy InPost, przedsiębiorca i filantrop.

Rada Polskich Przedsiębiorców jest silnie zaangażowana w tworzenie mechanizmów ułatwiających dialog między rządem a przedsiębiorstwami, a także efektywną wymianę zasobów, wiedzy i doświadczenia, aby w konsekwencji móc zagwarantować pracownikom lepsze warunki pracy. Jednym z zadań RPP jest też promocja partnerstwa sprzyjającego innowacyjności, tworzenia nowoczesnych rozwiązań oraz sprawnego wykorzystania zasobów publicznych i prywatnych w celu budowania silnej i zrównoważonej przyszłości dla Polski. Rada chce wyeliminować naganne praktyki w środowisku biznesowym, wzmacniając szacunek dla własności prywatnej i generowanego w firmach prywatnych dochodu narodowego brutto.

Główne cele RPP to:

1. Transparentny Dialog Społeczny – zarówno z rządem, jak i społeczeństwem.

2. Przewidywalność i klarowność prawa – współtworzenie przepisów prawnych, prowadzenie eksperckich konsultacji oraz zgłaszanie swoich postulatów do rozpatrzenia w ramach procedur legislacyjnych.

3. Sprawny i uczciwy system podatkowy – wspieranie rozwoju gospodarczego, obejmując zarówno duże korporacje, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa. System podatkowy powinien być efektywnym narzędziem wspierającym przedsiębiorczość, sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu.

4. Wsparcie dla polskich firm za granicą – wspomaganie ekspansji i wzmacnianie konkurencyjności polskich firm.

5. Współpraca kapitałowa rządu i biznesu – zobowiązujemy się do podjęcia próby ,,budowania mostów’’ pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym.

6. Polska siła ekonomiczna w Europie – wzmocnienie pozycji Polski jako lidera ekonomicznego w Europie.

7. Programy Smart Immigration – opracowywanie programów, które mają na celu przyciągnięcie do Polski najwyższej klasy talentów z różnych zakątków świata.

8. Współpraca Nauka-Biznes – inicjujemy i wspieramy projekty mające na celu błyskawiczne przenoszenie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.

9. Wyrównywanie szans dla polskich firm – stworzenie sprzyjających warunków dla krajowych przedsiębiorstw, zapewniając im równą szansę na rozwój w porównaniu z międzynarodowym kapitałem.

10. Zielona energia i elektromobilność – w kontekście transformacji energetycznej kraju, poprzez intensywne wsparcie dla projektów opartych na zielonych źródłach energii oraz inicjatyw mających na celu rozwijanie elektromobilności.


Prezydium Rady Polskich Przedsiębiorców:

Rafał Brzoska - przewodniczący

Wojciech Wolny - szef Zespołu ds. cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i informatyzacji

Adam Niedziółka - szef Zespołu ds. KPO i funduszy unijnych

Adrian Stachura - szef Zespołu ds. elektromobilności, zielonej energii i ESG

Beata Drzazga - szefowa Zespołu ds. opieki zdrowotnej, opieki senioralnej i farmacji

Rafał Sonik - szef Zespołu ds. handlu detalicznego, e-commerce i logistyki

Tomasz Misiak - szef Zespołu ds. kapitału ludzkiego, HR i smart immigration

Andrzej Ladziński - szef Zespołu ds. podatków

Łukasz Dziekoński - szef Zespołu ds. funduszy private equity i VC

Beata Mońka - szefowa Zespołu ds. mediów, promocji i wizerunku przedsiębiorców, walki z hejtem

Marian Owerko - szef Zespołu ds. rynku spożywczego i rolnictwa

Ryszard Chmura - członek

Agnieszka Wiercińska - członek


INFORMACJA PRASOWA