Dlaczego warto do nas dołączyć?

Członkami zwyczajnymi organizacji mogą być związki pracodawców i przedsiębiorców, federacje i inne konfederacje oraz zrzeszenia organizacji pracodawców i przedsiębiorców działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak również pracodawcy i przedsiębiorcy obejmujący swoim działaniem obszar całego kraju lub mający szczególną pozycję gospodarczą.

Członkostwo w Pracodawcach RP jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności działania członka.

Członkostwo w Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej ma zróżnicowany charakter. Większość z 12 tysięcy podmiotów, które organizacja reprezentuje, zrzeszona jest w regionalnych lub branżowych organizacjach pracodawców. Od lutego 2002 roku możliwe jest również bezpośrednie członkostwo przedsiębiorstw o dużym znaczeniu lub skali działania.


 • Deklaracja członkowska
 • Statut przystępującej jednostki organizacyjnej
 • Uchwała właściwych statutowych organów w sprawie przystąpienia, do Pracodawców RP (jeśli wymagana statutem przystępującej jednostki organizacyjnej)
 • Informacja na temat wielkości zatrudnienia w przystępującym przedsiębiorstwie, a w przypadku związków pracodawców – w zrzeszonych w związku przedsiębiorstwach

Zapoznaj się ze statutem Pracodawców RP. Stanowi zbiór zasad i regulacji określających strukturę, cele oraz zasady działania naszej organizacji. Stanowi fundamenty naszej działalności, które są kluczowe dla efektywnej realizacji misji Pracodawców RP. 

 • Reprezentacja interesów
 • Dialog z decydentami
 • Dostęp do zasobów i informacji
 • Szkolenia i wsparcie
 • Promocja i reprezentacja
 • Networking
 • Reprezentacja w mediach


Raport zawiera informacje o działalności naszej organizacji, o projektach, raportach, inicjatywach networkingowych i społecznych oraz działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Osobny rozdział poświęcony jest naszej aktywności w obszarze legislacji. Zapraszamy do lektury.

Miesięcznik Pracodawców RP

Miesięcznik Pracodawców RP - czerwiec 2024 

W najnowszym wydaniu miesięcznika Pracodawców RP przeczytacie tekst Prezesa Pracodawców RP pt. "Przesłanie dla Brukseli" oraz wypowiedzi naszych ekspertów - Piotra Rogowieckiego oraz Izabeli Witczak. 

POBIERZ TUTAJ


02/05/2024

Podatki
Estoński CIT. Krótki poradnik stosowania nowych rozwiązań podatkowych

Estoński CIT. Krótki poradnik stosowania nowych rozwiązań podatkowych

Jak zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej i zaoszczędzić na podatkach? Prezentujemy „Estoński CIT. Krótki poradnik stosowania nowych rozwiązań podatkowych”, który może pomóc wielu polskim firmom w optymalizacji podatkowej. Ostatnie lata kojarzą się przede wszystkim z budzącym kontrowersje „Polskim Ładem”. Niewiele osób wie jednak, że już w 2021 r. wprowadzono korzystne, choć niepozbawione wad rozwiązanie – Estoński CIT.

25/04/2024

Zdrowie
Wyzwania w obszarze finansowania opieki zdrowotnej w kontekście zagrożeń demograficzno-epidemiologicznych

Wyzwania w obszarze finansowania opieki zdrowotnej w kontekście zagrożeń demograficzno-epidemiologicznych

Aktualne opracowania naukowe wskazują, że strategia promocji zdrowia w miejscu pracy powinna stanowić integralny element strategii przedsiębiorstwa, zarówno w przypadku podmiotów publicznych, jak i prywatnych, choć obecnie działania w tym zakresie pozostają nieobligatoryjne i dobrowolne ze strony pracodawcy.

Nasze patronaty Zobacz wszystkie

25/09/2024

Konferencja „Czas na ESG!”

Konferencja „Czas na ESG!” to cykliczne, coroczne wydarzenie dla profesjonalistów, odpowiedzialnych za wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju w firmach. W odróżnieniu od innych wydarzeń na rynku, program koncentruje się na stricte praktycznych, operacyjnych wyzwaniach – w tym roku ujętych w projektowe podejście w dostosowaniu do wymogów dyrektywy CSRD i innych aktów UE.

10/06/2024

HorizonCEE’24 już 10 czerwca 2024 r. w Centrum konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

HorizonCEE’24 koncentruje się na kluczowych wyzwaniach stojących przed Polską dotyczących biznesu, gospodarki, technologii, sportu, kultury, równouprawnienia pozycji w UE oraz bezpieczeństwa geopolitycznego.

Pracodawcy RP w mediach Zobacz wszystkie

22/05/2024

Komunikacja celów środowiskowych w centrum zainteresowania biznesu. Takich informacji coraz częściej szukają konsumenci

Unia Europejska z dużą intensywnością przygląda się kwestiom Zielonego Ładu i stwarza pewne regulacje. Choć zastanawiamy się, czy te regulacje nie są momentami zbyt represyjne, to co do zasady nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to jest kierunek, w którym świat powinien zmierzać, że musimy tego rodzaju regulacje stanowić.

Artykuł
Cały artykuł - Biznes Newseria

10/05/2024

Rozmowa z Rafałem Dutkiewiczem, prezesem Pracodawców RP

Europejski Kongres Gospodarczy

Artykuł
Cały artykuł - Wyborcza.pl

Strefa członków Pracodawców RP

Dołączyli do nas

UNICEF Polska koncentruje się na zbieraniu środków na pomoc dla dzieci w najuboższych rejonach świata, zwłaszcza w obszarach dotkniętych konfliktami i klęskami żywiołowymi. Organizacja aktywnie monitoruje wdrażanie konwencji o prawach dziecka, prowadzi programy edukacyjne angażujące tysiące szkół w Polsce i współpracuje z samorządami, biznesem, oraz światem kultury. Działania te mają na celu zapewnienie, że prawa dzieci są przestrzegane, a ich głosy są słyszane i respektowane.

Bądź w kontakcie

Zaloguj się do systemu przeznaczonego dla naszych Członków klikając w poniższy link

Kontakt

Magdalena Kitlas

dyrektor Departamentu Relacji

Magdalena Kitlas

dyrektor Departamentu Relacji

Napisz do mnie
Katarzyna Kwiatkowska

Departament Komunikacji i Marketingu

Katarzyna Kwiatkowska

specjalistka ds. komunikacji

Napisz do mnie