Element graficzny

Top Disruptors in Healthcare 2024: Analiza Polskiego Rynku Startupów Medycznych

Sektor ochrony zdrowia przechodzi dynamiczny okres transformacji, a innowacyjne startupy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu nowoczesnej opieki zdrowotnej. Wnikliwe badania statystyczne rynku startupowego rzucają nowe światło na ten niezwykle ważny sektor, odkrywając nie tylko jego obecny stan, ale także kierunki ewolucji i wyzwania. W ramach Raportu Top Disruptors in Healthcare, Polska Federacja Szpitali, Koalicja AI w Zdrowiu oraz wZdrowiu przedstawiają cząstkowe wyniki statystyczne, na podstawie odpowiedzi ponad 80 polskich startupów medycznych.

W przypadku sektorów, w których działają badane startupy medyczne w Polsce na pierwszym miejscu od lat utrzymuje się AI/machine learning (60,2%). Niezmiennie istotnymi obszarami są również wyroby medyczne oraz telemedycyna, z udziałami odpowiednio 44,1% i 40,9%. Dane medyczne zajmują czwartą pozycję z udziałem na poziomie 38,7%, podkreślając ich kluczową rolę w analizie, zarządzaniu i optymalizacji procesów opieki zdrowotnej. Natomiast samodzielne aplikacje IT występują u 35,5% badanych startupów, co dowodzi obecności szerokiego spektrum narzędzi i rozwiązań informatycznych wspierających rozwój branży medycznej w Polsce.

W tym roku startupy udzielały także odpowiedzi na to, czy zapewnienie odpowiedniego cyberbezpieczeństwa rozwiązania stanowi dla nich wyzwanie. Analiza wyników badań wskazuje, że dla większości badanych startupów medycznych (54,8%) zapewnienie odpowiedniego cyberbezpieczeństwa nie stanowi wyzwania. Jednakże dla wciąż dużej części (41,9%) jest to kwestia, która wymaga uwagi i podejmowania działań, co podkreśla znaczenie cyberbezpieczeństwa w kontekście rozwoju innowacji medycznych. Choć większość firm może być świadoma tego zagadnienia i wypracować odpowiednie środki bezpieczeństwa, dla pozostałych istnieje pilna potrzeba skupienia się na wzmocnieniu systemów ochrony danych, zwłaszcza wrażliwych informacji medycznych.

Choć dla większości badanych startupów medycznych w Polsce (54,8%) największym problemem w rozwoju ich rozwiązania jest znalezienie inwestora lub pozyskanie odpowiedniego finansowania, w tym roku na drugim miejscu znalazło się nawiązanie współpracy ze stroną publiczną (36,6%).  Instytucje publiczne mogą być mniej elastyczne i otwarte na innowacje niż sektor prywatny. W rezultacie, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu współpracy z instytucjami publicznymi mogą wpływać na rynek poprzez opóźnienie wprowadzenia nowych innowacyjnych rozwiązań oraz ograniczenie możliwości rozwoju dla startupów medycznych. Dlatego też istotne jest ciągłe poszukiwanie strategii i rozwiązań, które mogą pomóc w przezwyciężeniu tych wyzwań oraz budowaniu owocnej współpracy między sektorem publicznym a prywatnym.

Dominującym modelem płatności wśród startupów medycznych jest model subskrypcyjny (68,8%), który pozwala klientom na regularne opłaty za korzystanie z produktu lub usługi w zamian za stały dostęp i wsparcie. Podobnie popularnym modelem jest płatność jednorazowa (52,7%) za produkt lub usługę.

Znaczna większość startupów (75,3%) to nieduże zespoły, liczące do 15 członków zespołu w wymiarze większym niż pół etatu. Mówiąc o founderach startupów, 77,4% jest w wieku między 31 a 50 lat, co może sugerować, że bardziej skłonne do podejmowania wyzwań związanych z zakładaniem własnych firm są osoby posiadające już doświadczenie zawodowe i wiedzę branżową. Większość startupów zakładana jest przez founderów-mężczyzn i founderki-kobiety wspólnie (52,7%), niemniej często wybierany jest skład wyłącznie męski (39,8%). Każdy ze startupów biorących udział w Raporcie został założony przez osobę bądź osoby mające wykształcenie wyższe - w większości przypadków jest to wykształcenie ekonomiczne / finansowe (49,5%) bądź informatyczne (49,5%). Startupy medyczne są również często zakładane przez osoby z wykształceniem medycznym (45,2%).

Większość startupów medycznych ma finansowanie na poziomie poniżej 200 tysięcy EUR (38,7%). Głównymi źródłami finansowania są środki własne / bootstrapping (59,1%) oraz prywatni inwestorzy (37,6%). Ponad 80% startupów poszukuje obecnie finansowania, w połowie przypadków w kwocie między 400 tysięcy do 2 mln euro (50%), niemniej 53,8% respondentów uważa, że jest coraz trudniej zdobyć finansowanie. Co więcej, dla prawie połowy startupów koszty utrzymania startupu zwiększyły się w ciągu ostatniego roku.

W tym roku autorzy Raportu zapytali startupy medyczne dlaczego warto w nie zainwestować? Duża część z nich wskazała, że ich rozwiązanie jest innowacyjne na skalę ogólnopolską bądź światową, a także że działają w niszach, które nie są jeszcze zaadresowane. Polskie startupy wskazują także, że ich rozwiązanie jest pierwszym na świecie, co pokazuje ich potencjał do zdobycia rynków zagranicznych i przewagi konkurencyjnej. Innym ważnym czynnikiem, który podkreślają, jest elastyczność i skalowalność ich produktów, co pozwala dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku oraz szybko rosnącej liczby użytkowników. Dodatkowo, wiele z tych startupów skupia się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy analiza danych, co zapewnia im unikalną pozycję w obszarze opieki zdrowotnej.

Zapraszamy startupy medyczne do uczestnictwa w Raporcie. Ponad 90% startupów wskazuje, że udział w Raporcie przyniósł im korzyści, wśród których wymieniają m.in. PR i marketing (ponad 50%). Zapisy możliwe są tylko do końca kwietnia:  https://forms.gle/ujuENyYAQYotwvHH6

Oficjalna publikacja całości Raportu Top Disruptors in Healthcare 2024 odbędzie się 11 czerwca 2024 r. podczas międzynarodowej konferencji AI & MEDTECH CEE. Rejestracja możliwa jest pod linkiem: https://cutt.ly/Kw0Nnm2j