Element graficzny

Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy

Kongres adresowany jest do przedstawicieli samorządów, biznesu oraz nauki. Odbędzie się w dniach 13-14 maja 2024 w Hotelu Sheraton w Sopocie.

Program Samorządowego Kongresu Finansowego obejmie najistotniejsze obszary dla rozwoju polskich miast, gmin i miasteczek. Ścieżki tematyczne Local Trends:

• Budżety lokalne wobec wyzwań i regulacji

• Rozwój i inwestycje w otoczeniu prawno-ekonomicznym

• Polityka rozwojowa JST w kontekście funduszy europejskich oraz alternatywnych źródeł finansowania inwestycji

• Finansowanie i zarządzanie infrastrukturą techniczną, gospodarka komunalna

• Transformacja cyfrowa, smart-city, cyberbezpieczeństwo

• Zielona transformacja, adaptacja miast do zmian klimatu

• Równowaga społeczna i wyzwania polskich wsi i miasteczek

Samorządowy Kongres Finansowy realizowany jest pod hasłem „Samodzielne samorządy w nowej rzeczywistości”. Ważne miejsce w programie zajmą dyskusje na temat współpracy międzysektorowej na linii samorząd – biznes – nauka. Poza bogatym programem debat odbędą się także prezentacje udanych realizacji w ramach Sceny Dobrych Praktyk.

Zarejestruj się: https://localtrends.pl/warunki-udzialu-w-skf/

Zostań partnerem Local Trends: https://localtrends.pl/zostan-partnerem-local-trends/

Dołącz do debaty: https://localtrends.pl/program-samorzadowego-kongresu-finansowego-2024/

Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy

13-14 maja 2024, Sheraton Sopot Hotel

https://localtrends.pl/

https://www.facebook.com/LocalTrendsKongres

https://www.linkedin.com/showcase/localtrendskongres/