Element graficzny

FORUM DYREKTOR FINANSOWY 2024

FORUM DYREKTOR FINANSOWY 2024 TRANSFORM to STAY AHEAD, organizuje ADN Akademia w dniach 8-9 października w Warszawie w Centrum Konferencyjnym na ul. Grzybowskiej 56.

Obowiązki CFO, czyli Dyrektora Finansowego, są obecnie bardziej zróżnicowane i szerokie niż kiedykolwiek wcześniej. Wzrost znaczenia technologii cyfrowych, wpływ zmian klimatycznych na nasze otoczenie oraz niepewność geopolityczna i gospodarcza stwarzają potrzebę radykalnej transformacji organizacji. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie liderzy działów finansowych muszą być elastyczni i chętni do nabywania nowych umiejętności oraz przyjmowania różnych perspektyw. Powinni brać pod uwagę wpływ kultury i technologii na decyzje biznesowe oraz być gotowi do wyznaczania i kierowania strategicznymi celami swojej firmy.

Program wydarzenia nakreśla obszary związane z przyszłością finansów i wspiera liderów działów finansowych w sprawnym przeprowadzaniu wszystkich zmian w strukturze organizacyjnej, talentach, technologii i procesach, które są potrzebne do osiągnięcia przyszłej wizji finansów.

Podczas Forum zostaną poruszone najważniejsze wyzwania i priorytety  dla CFO/Dyrektora Finansowego:

  • PRZYWÓDZTWO I TALENTY W ERZE AI

  • BUDOWANIE ŚCIEŻKI KARIERY OD CFO DO CEO

  • CUSTOMER-CENTRIC CFO. STRATEGIE OPARTE NA NASTROJACH KONSUMENTÓW

  • DATA-DRIVEN CFO. STRATEGIE OPARTE NA DANYCH

  • ESG-FOCUSED CFO. STRATEGIE OPARTNE NA ESG  

  • AI-DRIVEN CFO. STRATEGIE OPARTE O INNOWACJE

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Szczegółowe informacje: https://forum-dyrektorfinansowy.pl/

Kontakt: Edyta Olbratowska, Project Director

edyta.olbratowska@adnakademia.pl ; 517 262 898