Element graficzny

Czy KPO wyjdzie nam na zdrowie?

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji eksperckiej pt. „Czy KPO wyjdzie nam na zdrowie” organizowanej przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Pracodawcami RP oraz firmą Deloitte, która odbędzie się 4 czerwca 2024 r. w godz. 10:00 - 16:00, w formule hybrydowej na Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43 w Warszawie, sala 58.

Inicjatywa ma na celu wsparcie skoordynowanego i efektywnego wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) poprzez przeprowadzenia otwartego i wnikliwego dialogu wśród kluczowych interesariuszy sektora zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia, placówek opieki zdrowotnej oraz strony publicznej. Przesłanką do wspólnej dyskusji jest zrozumienie głównych wyzwań oraz potrzeb kluczowych interesariuszy systemu, aby móc skutecznie włączyć się w proces alokacji środków z KPO, które powinny przyczynić się do wzrostu wydajności sektora, a w efekcie końcowym do poprawy kondycji zdrowotnej Polaków.

Tematyka konferencji:

  • Sesja Inauguracyjna. KPO – zakres i zasady alokacji środków
  • Sesja II. Szanse i ograniczenia związane z wykorzystanie środków z KPO – perspektywa podmiotów leczniczych i organów założycielskich
  • Sesja III. Jak kupić to co potrzebne, a nie to co dostępne? Uwarunkowania rynku dostawców i wykonawców
  • Sesja IV. Infrastruktura zorientowana na wartość zdrowotną – jak ją tworzyć? Przykłady dobrych praktyk

 Zapisy na konferencję TUTAJ.