Element graficzny

Projekty

Jako wiodąca organizacja przedsiębiorców w Polsce, kontynuujemy naszą misję wspierania rozwoju gospodarczego kraju poprzez innowacyjne projekty finansowane z różnych źródeł. 

Projekty Pracodawców RP stanowią wkład w rozwój przedsiębiorczości i zrównoważonej gospodarki Polski. Poprzez te inicjatywy, organizacja wspiera przedsiębiorców w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, budowaniu sieci relacji biznesowych oraz promowaniu innowacyjności.

Włącz czystą energię dla Polski

Polska stoi przed wyzwaniem transformacji energetycznej, której celem jest przejście na czyste i zrównoważone źródła energii. W obliczu zmian klimatycznych i rosnącego zapotrzebowania na energię, innowacyjne podejścia oraz zaangażowanie społeczności są kluczowe dla osiągnięcia tego celu. Projekt "Włącz Czystą Energii dla Polski" stanowi ambitną inicjatywę, która ma na celu przyspieszenie tej transformacji i stworzenie fundamentów dla ekologicznej przyszłości naszego kraju.

W ramach projektu, Pracodawcy RP, we współpracy z partnerami z sektora publicznego, prywatnego i społecznego, podejmują szereg działań mających na celu promowanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), edukację i budowanie świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących z czystej energii oraz konieczności zmiany nawyków konsumenckich. 

To nie tylko inicjatywa biznesowa, ale także społeczna i ekologiczna, która mobilizuje różne sektory społeczeństwa do wspólnego działania na rzecz czystej energii i ochrony środowiska naturalnego.