Element graficzny

Tomasz Misiak

członek Rady Pracodawców RP
twórca Mizyak Investment Fund LTD

W latach 2012-2021 Wiceprezydent Pracodawców RP. Założyciel Work Service S.A., lidera rynku usług HR w Centralnej Europie, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 1999-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Work Service S.A., Twórca Mizyak Investment Fund LTD. Zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek: Exact Systems Sp. z o.o., IT Kontrakt Sp. z o.o., Finance Care Sp. z o.o., Telakces Com Sp. z .o.o., MM Conferences S.A, która jest spółką notowaną na New Connect, Hawe S.A. oraz IDM S.A.

Pełnił funkcję Prezesa Fundacji Świat Idei, wydawcy polskiej edycji Project-Syndicate. Od 2014 r. jest członkiem Polskiej Rady Biznesu. Posiada bogate doświadczenie w działalności społeczno-politycznej. Po okresie aktywności w organizacjach studenckich rozpoczął działalność samorządową we Wrocławskiej Radzie Miejskiej gdzie piastował funkcję Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych. W latach 2005-2011 jako Senator RP sprawował funkcję Szefa Komisji Gospodarki oraz brał udział w pracach Komisji Unii Europejskiej.

Laureat licznych nagród biznesowych, m.in. Teraz Polska, Przedsiębiorca Roku Ernst & Young, Lider Przedsiębiorczości, czy Lider Rynku, Manager Roku. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, IESE Bussines School oraz Global Leadership Seminar Georgetown University oraz Globa CEO Program.