SOCIEUX+ to unijny program ekspertyzy w zakresie zabezpieczenia społecznego, pracy i zatrudnienia. Rozszerza i poprawia dostęp do możliwości zatrudnienia i systemów ochrony socjalnej sprzyjających integracji społecznej w krajach partnerskich UE poprzez współpracę techniczną i działania na rzecz rozwoju wiedzy. Pracodawcy RP są partnerem SOCIEUX+ w Polsce.

SOCIEUX+

W oparciu o model wzajemnej wymiany, SOCIEUX+ ułatwia wymianę wiedzy i dobrych praktyk między państwami członkowskimi UE a instytucjami partnerskimi na całym świecie poprzez ukierunkowane działania krótkoterminowe. Jego celem jest zwiększenie zdolności krajów partnerskich do opracowywania skutecznych i trwałych strategii zatrudnienia i systemów ochrony socjalnej sprzyjających włączeniu społecznemu, zarządzania nimi i ich monitorowania.

SOCIEUX+ został ustanowiony i sfinansowany przez Dyrekcję Komisji Europejskiej ds. Partnerstw Międzynarodowych (DG INTPA) i jest realizowany przez partnerstwo kierowane przez Expertise France, BELINCOSOC (Belgijską Międzynarodową Współpracę w zakresie Ochrony Socjalnej), Międzynarodową i Iberoamerykańską Fundację Administracji i Polityk Publicznych (FIIAPP) oraz Belgijską Agencję Rozwoju (Enabel).