SGI Europe (do grudnia 2020 r. znane jako CEEP – Europejskie Centrum Pracodawców i Przedsiębiorstw Świadczących Usługi Publiczne i Usługi Użyteczności Publicznej), reprezentuje pracodawców i przedsiębiorstwa świadczące usługi użyteczności publicznej od 1961 r.

SGI Europe

SGI Europe ma siedzibę w Brukseli. Członkowie SGI Europe to organizacje działające w takich dziedzinach, jak m.in.: administracja centralna i lokalna, opieka zdrowotna, edukacja, mieszkalnictwo, gospodarka odpadami, energia, transport, woda, środowisko, komunikacja.

SGI Europe jest jednym z trzech europejskich wielobranżowych partnerów społecznych (wraz z ETUC i BusinessEurope). SGI Europe jest uczestnikiem europejskiego dialogu społecznego. Zabiera głos na forum dwustronnym w Europie – w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz trójstronnymi - z partnerami społecznymi i przedstawicielami instytucji UE.

Jako Pracodawcy RP aktywnie działamy w szeregach tej organizacji. Jacek Cieplak – wiceprezes zarządu Pracodawców RP – od 2023 roku pełni funkcję wiceprezydenta SGI Europe.

Pozostali przedstawiciele Pracodawców RP zasiadający w zespołach i grupach zadaniowych SGI Europe:

• Sebastian Gonet – wiceprzewodniczący Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju

• Paweł Łangowski – przewodniczący grupy zadaniowej ds. zdrowia i bezpieczeństwa

• Janusz Karwot – wiceprzewodniczący grupy zadaniowej ds. ochrony środowiska

• Dariusz Prosiecki –  wiceprzewodniczący grupy zadaniowej ds. komunikacji

• Jan Domański – wiceprzewodniczący grupy zadaniowej ds. makroekonomii