Rada Statystyki 

Rada Statystyki to organ doradczy, którego celem jest wspieranie rozwoju systemu statystycznego oraz zapewnienie wysokiej jakości danych statystycznych w danym kraju. Jej zadaniem jest monitorowanie działań w zakresie statystyki, formułowanie rekomendacji dotyczących metodologii zbierania i analizy danych oraz promowanie zasad transparentności i wiarygodności statystyk publicznych. W skład Rady Statystyki wchodzą eksperci z dziedziny statystyki, przedstawiciele instytucji rządowych, sektora prywatnego, organizacji reprezentatywnych i pozarządowych oraz akademickich. Jej działania mają na celu zapewnienie rzetelnych, wiarygodnych i kompleksowych danych statystycznych, które są niezbędne do podejmowania decyzji politycznych, gospodarczych i społecznych.

Link do strony

Główne funkcje i zadania Rady Statystyki:

  • doradztwo w zakresie polityki statystycznej: Rada udziela doradztwa w sprawach dotyczących planowania, koordynacji i oceny polityki statystycznej państwa. Wspiera również organy statystyczne w formułowaniu strategii rozwoju systemu statystycznego;
  • koordynacja międzysektorowych działań statystycznych: Rada współpracuje z różnymi sektorami gospodarki i administracji publicznej w celu zapewnienia spójności i kompleksowości danych statystycznych oraz uniknięcia duplikacji zbierania informacji;
  • monitorowanie jakości danych statystycznych: Rada zajmuje się oceną jakości danych statystycznych oraz rekomenduje działania mające na celu poprawę metodologii zbierania danych oraz ich wiarygodności i rzetelności;
  • promowanie standardów międzynarodowych: Rada angażuje się w promowanie zgodności z międzynarodowymi standardami statystycznymi, co umożliwia porównywalność danych na poziomie krajowym i międzynarodowym; 
  • edukacja i świadomość statystyczna: Rada podejmuje działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia danych statystycznych oraz edukację w zakresie analizy i interpretacji statystyk;
  • konsultacje społeczne: Rada Statystyki może prowadzić konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii i sugestii dotyczących potrzeb użytkowników danych statystycznych oraz oceny ich użyteczności.


Nasz przedstawiciel:

dr Franciszek Kubiczek – członek Rady