Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW) to organ administracji rządowej, który ma za zadanie doradzać w sprawach nauki, szkolnictwa wyższego oraz oceny jakości kadr naukowych. Jest to jedno z najważniejszych ciał doradczych odpowiedzialnych za rozwój polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Rada składa się z wybitnych przedstawicieli nauki, akademickich i społeczności naukowej, którzy posiadają bogate doświadczenie i wiedzę w dziedzinach naukowych oraz szkolnictwa wyższego. Jej praca ma na celu promowanie rozwoju nauki, innowacji oraz edukacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiego systemu naukowego na arenie międzynarodowej.

link do strony

Główne zadania Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • ocenianie jakości kadr naukowych: RGNiSW odpowiada za ocenę jakości pracy naukowej oraz kwalifikacji kadry naukowej w polskich uczelniach i instytutach badawczych;
  • rekomendacje dotyczące rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego: Rada formułuje rekomendacje i sugestie dotyczące polityki naukowej, programów badawczych oraz rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce;
  • koordynacja współpracy nauki z biznesem i administracją: RGNiSW podejmuje działania mające na celu promowanie współpracy między sektorem naukowym, biznesem i administracją publiczną, w celu wykorzystania osiągnięć naukowych w praktyce;
  • finansowanie badań naukowych: RGNiSW uczestniczy w procesie alokacji środków na badania naukowe i rozwój szkolnictwa wyższego, w tym poprzez rekomendacje dotyczące przyznawania grantów naukowych i innych form wsparcia finansowego;
  • monitoring i ocena efektywności systemu nauki i szkolnictwa wyższego: RGNiSW prowadzi analizy, badania i oceny efektywności polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego, identyfikując obszary wymagające reform i udoskonaleń;
  • promowanie mobilności naukowej: Rada stymuluje rozwój mobilności naukowej, zarówno wewnętrznej, jak i międzynarodowej, wspierając wymianę doświadczeń i współpracę naukowców z różnych krajów;

Nasz przedstawiciel

prof. Andrzej M. Fal – członek Rady