Element graficzny

prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal

doradca prezesa Zarządu Pracodawców RP,
ekspert Pracodawców RP,
prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

Prof. Andrzej Mariusz Fal ukończył studia na Akademii Medycznej, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Executive MBA Dublin/Aachen/Lilles. Jest specjalistą chorób wewnętrznych, alergologii i zdrowia publicznego.

Jest założycielem i kierownikiem Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA w Warszawie, wcześniej zorganizował i przez dziesięć lat kierował, a obecnie jest profesorem Katedry Zdrowia Publicznego UM we Wrocławiu. Był dziekanem Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW i dyrektorem Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum UKSW w Warszawie. Obecnie jest profesorem tej uczelni. Opublikował w Polsce i za granicą ponad 350 prac z dziedziny alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego, jest redaktorem podręczników alergologii, w tym m.in. Alergologia, Choroby Alergiczne, Astma – największego polskojęzycznego podręcznika alergologii i astmy oraz Farmakoterapia astmy i chorób alergicznych.

Jest prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, profesorem Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Połtawie. Przewodniczy radzie naukowej NaukaPrzeciwPandemii. Jest członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Rady Ochrony Środowiska, Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii, Rady Dyrektorów GLiMMER Initiative.

Był dyrektorem naukowym projektu KnowHealth, członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Przez dwie kadencje pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Był też przedstawicielem Polski w European Medicines Agency (EMA CAT) w Londynie, a przez trzy kadencje przewodniczącym Komitetu Europe and CIS w American Academy of Allergy Asthma and Immunology. Prof. Andrzej Fal był również członkiem zarządu światowego Stowarzyszenia Bronchologii.

W latach 1994-1996 był krajowym wydawcą European Academy of Allergy and Clinical Immunology Newsletter. W 2006 r. założył kwartalnik 'Public Health Forum', którego jest redaktorem naczelnym.

W latach 2001-2002 zasiadał w Radzie Dolnośląskiej Kasy Chorych, a następnie kierował Departamentem Spraw Ubezpieczonych w centrali NFZ. W latach 2018-2021 doradca prezydenta Pracodawców RP. Od 2021 r. doradca prezesa Zarządu Pracodawców RP.

Odbył staże naukowe i kliniczne w National Heart and Lung Institute w Londynie, Uniwersytecie w Lund oraz w ramach stypendium Fulbrighta, a następnie własnego stypendium uniwersytetu, w Johns Hopkins University w Baltimore.