Element graficzny

Forum Rynku Finansowego

Platforma rozpoczęła działalność w styczniu 2024 roku. Będzie się zajmować perspektywami rozwoju rynku finansowego w Polsce i Europie, wpływem otoczenia globalnego oraz zmianami legislacyjnymi.

W ramach prac platformy dyskutowane będą wyzwania dla rządu w odniesieniu do struktury rynku finansowego, roli podmiotów i instrumentów finansowych państwa oraz prywatnych podmiotów finansowych z różnych segmentów rynku finansowego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego w najbliższych latach. Odrębną grupę zagadnień stanowić będą także tematy związane z rozwojem technologii i nowymi rozwiązaniami branży FinTech, a także wynikającymi z nich zmianami rynku finansowego i rodzącymi się potrzebami opracowania nowych projektów legislacyjnych.

Powołanie platformy: 2024 rok

Przewodniczący: Piotr Kamiński, skarbnik-wiceprezes Zarządu Pracodawców RP

Sekretarz: Jakub Pietrzak, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Departamentu Analiz i Legislacji Pracodawców RP (e-mail: j.pietrzak@pracodawcyrp.pl)