Element graficzny

Platforma Apteczna

Platforma Apteczna skupia podmioty działające na rynku aptecznym. Celem jej działalności jest reprezentowanie praw pracodawców funkcjonujących w specyficznej, regulowanej branży, dla której warunkiem koniecznym do rozwoju jest bezpieczne otoczenie prawne. Tutaj spotyka się odpowiedzialność przedsiębiorców wobec pacjentów, polegająca na zapewnieniu niezakłóconego dostępu do leków i usług farmaceutycznych, z celami ekonomicznymi, którymi kieruje się każde przedsiębiorstwo. Platforma służy wymianie informacji i doświadczeń uczestników rynku aptecznego, współpracy ze wszystkimi interesariuszami tego rynku oraz dyskusji o rozwiązaniach mających na celu zoptymalizowanie funkcjonowania branży aptecznej. W ramach platformy przygotowywane są stanowiska odnoszące się do procedowanych regulacji prawnych i wypracowywane rekomendacje dla decydentów w ochronie zdrowia.

Obszary zainteresowania platformy:

  • monitorowanie procesów legislacyjnych aktów prawnych w zakresie rynku aptecznego, czynny udział w konsultacjach publicznych, przygotowywanie stanowisk i rekomendacji,
  • aktywne prowadzenie merytorycznego dialogu z decydentami w systemie ochrony zdrowia,
  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju usług na rynku farmaceutycznym,
  • dbanie o respektowanie zasad gospodarki rynkowej i przewidywalne otoczenie prawne dla przedsiębiorców na rynku aptecznym.

Powołanie platformy: 2023 rok

Przewodnicząca: Justyna Kaźmierczak, prezes Czwartej Apteki Zdrowit
Wiceprzewodniczący: Mariusz Kisiel, prezes Związku Aptek Franczyzowych

Sekretarz: Edyta Janczewska-Zreda, dyrektor Departamentu Rynku Aptecznego Pracodawców RP (e-mail: e.janczewska-zreda@pracodawcyrp.pl)

Dalsze działania platformy:

  • rozwój dialogu z decydentami w ochronie zdrowia,
  • przywrócenie zasad gospodarki rynkowej i poszanowania własności w sektorze aptecznym,
  • działania na rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej,
  • wsparcie rozwoju kadr farmaceutycznych.