Element graficzny

Piotr Gepert

Ekspert w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zarządzania energią, OZE, energetyki rozproszonej, biopaliw, ciepłownictwa, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w projektach infrastrukturalnych w Polsce i za granicą

Zaangażowany w Platformę Zielony Ład Pracodawców RP. Ekspert Rady Dialogu Społecznego w sprawach dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta i Systemu Zwrotu Kaucji.

Członek Rady Koordynacyjnej przy Ministrze Klimatu i Środowiska ds. Biogazu i Biometanu. Praktyk w zakresie usług komunalnych i doradca w zakresie restrukturyzacji sektora użyteczności publicznej. Doradca funduszy inwestycyjnych w projektach infrastrukturalnych, PPP i koncesjach na usługi publiczne. Założyciel funduszu VC w obszarze różnorodności biologicznej.

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu w Lyonie III oraz INSA Lyon France.