Element graficzny

Paweł Łangowski

ekspert Pracodawców RP,
dyrektor ds. Public Affairs w Medicover,
członek Zarządu Centrum Medycznego Damiana,
członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

Dyrektor ds. Public Affairs w Medicover, członek Zarządu Centrum Medycznego Damiana, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej w kadencji 2024-2029. Przewodniczący komitetu ds. Ochrony Zdrowia przy SGI Europe. Z ramienia Pracodawców RP przewodniczący podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach zespołu ds. usług publicznych RDS. Reprezentant Polski w globalnym programie Young Executive Leaders in Healthcare organizowanym przez International Hospital Federation. Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Telemedycznej Grupy Roboczej, Polskiej Federacji Szpitali i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Ekspert ds. ochrony zdrowia w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z ramienia Pracodawców RP i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.