Patrycja Mstowska

ekspert ds. rynku pracy i ZZL

wiceprezes SAZ

Doświadczona specjalistka rynku pracy i ekspertka w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Jej edukacja obejmuje dyplomy Uniwersytetu Jagiellońskiego z filologii angielskiej i niemieckiej, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, oraz dyplom MBA na WSB Merito & Franklin University. 

Od 15 lat aktywnie zaangażowana w branżę HR, w 2014 roku założyła firmę Medira, która specjalizuje się w świadczeniu usług opieki domowej w Polsce i w Niemczech. W 2022 roku, po latach aktywnej działalności w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia została wybrana na Wiceprezeskę oraz wiceprzewodniczącą Sekcji Agencji Opieki. 

Jest jednym z inicjatorów powstania dokumentu: "Poradnik Ubezpieczenia Pracowników Delegowanych dla Początkujących i Zaawansowanych", opracowanego w grupie roboczej składającej się z specjalistów SAZ, przedstawicieli ZUS, GIP, MRPiPS, IOM oraz wyspecjalizowanej w tematyce kancelarii prawnej. Angażuje się w edukowanie branży, organizowanie szkoleń, webinarów oraz konferencji i kongresów.

Utrzymuje współpracę z instytucjami i organizacjami na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym z Komisją Europejską, ponieważ jej misją jest kształtowanie przyszłości rynku pracy jako dobrze zorganizowanego obszaru wolnego od nadużyć. Jej zaangażowanie w prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi podkreśla kompleksowe podejście do branży HR.